Crypto Nieuws: Marktupdate December 2023

Crypto Nieuws: Marktupdate December 2023

Callisto Capital boekte een rendement van 0,12% in de maand december. Terwijl er zich in december 2023 een aantal interessante ontwikkelingen voorgedaan hebben op de financiële markten. Zoals Bitcoin die een nieuw hoogtepunt bereikte, de spelletjes van grote financiële partijen zoals JP Morgan die aan het licht kwamen. Société Générale de eerste grote bank werd die een eigen euro stablecoin lanceerde, en de Federal Reserve een historische aankondiging deed over het toekomstig rentebeleid. Deze marktupdate geeft een overzicht van cruciale gebeurtenissen die de economie, cryptocurrencies en financiële markten beïnvloedden.

4 december: Bitcoin bereikt nieuw hoogtepunt in December 2023.

Bitcoin is aanzienlijk aan het stijgen en bereikt een 19-maanden hoogtepunt van $41.809, gedreven door optimisme over de goedkeuring van een Bitcoin exchange-traded fund (ETF) en verwachtingen van renteverlagingen door de Amerikaanse Federal Reserve. Dit is de eerste keer sinds april 2022 dat Bitcoin de $40.000 overschreed. Het jaarlijkse rendement van Bitcoin is nu meer dan 150%. Analisten suggereren dat de volgende belangrijke niveaus mogelijk $48.000 en $52.000 zijn. Het vertrouwen in de markt groeide nadat de SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) vertegenwoordigers ontmoette met Grayscale, BlackRock en Nasdaq, wat de verwachtingen voor de goedkeuring van een Bitcoin ETF verhoogde. Hoewel de goedkeuring van een ETF de prijs verder zou kunnen stimuleren, wordt benadrukt dat zelfs met goedkeuring geen garantie is voor sterke prijsstijgingen. Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell gaf aan dat het te vroeg is om nu over renteverlagingen te praten, maar zijn opmerkingen deden verwachten dat de Fed voorlopig klaar is met het verhogen van de rente. (Bron: CNBC)

6 december: Société Générale lanceert eigen euro-stablecoin op Bitstamp.

De Franse bank Société Générale heeft aangekondigd dat ze hun eigen stablecoin, genaamd EUR CoinVertible, gaan lanceren op de cryptobeurs Bitstamp. Dit maakt Société Générale de eerste grote bank die digitale tokens aanbiedt. De stablecoin, gekoppeld aan de euro, heeft als doel efficiënte afwikkelingen te bieden in termen van kosten en snelheid. Hiermee volgt de bank de opkomende trend van stablecoins, die de waarde van nationale valuta volgen. Société Générale benadrukt dat hun stablecoin voldoet aan de Mica-regelgeving die volgend jaar in de Europese Unie van kracht wordt. Dit onderscheidt het van andere stablecoins op de markt. (Bron: Bitcoin Magazine)

6 december: Bankiers en politici zijn het erover eens dat “Bitcoin alleen nuttig is voor criminelen; als ik de overheid was, zou ik het sluiten.”

Jamie Dimon haalt uit naar crypto en suggereert tijdens een hoorzitting op Capitol Hill op 6 december dat cryptocurrencies verboden zouden moeten worden. Als CEO van JPMorgan Chase noemt hij het enige echte gebruik van crypto voor criminele doeleinden, waaronder drugshandel en witwassen. Hij gaat zelfs zo ver dat hij zegt: “Als ik de overheid was, zou ik het sluiten.” Dit is niet de eerste keer dat Dimon kritiek uit op crypto. Tijdens dezelfde hoorzitting waren er ongebruikelijke overeenstemming en eenheid tussen bankleiders, inclusief Dimon, en de doorgaans kritische senator Elizabeth Warren. Allen stemden in met het opleggen van antiwitwasregels aan cryptobedrijven, en Warren benadrukte het belang hiervan voor nationale veiligheid. (Bron: CNBC)

8 december: Nonfarm Payrolls vielen hoger uit dan verwacht.

In november versnelde de Amerikaanse banengroei en daalde de werkloosheid naar 3,7%, wat wijst op aanhoudende veerkracht in de arbeidsmarkt. Het rapport van het ministerie van Arbeid onthulde ook een stijging van de participatiegraad tot 62,8% en een groei van het gemiddelde uurloon met 0,4%, waarmee het jaar-op-jaar met 4,0% toenam. De positieve cijfers deden twijfels rijzen over de verwachtingen van financiële markten over een renteverlaging begin volgend jaar. Hoewel de arbeidsmarkt afkoelt, blijven de loongroei en werkgelegenheid solide, met name in sectoren als gezondheidszorg, overheid en productie. Ondanks enkele dalingen in detailhandel en transport wordt een recessie momenteel niet verwacht. Economen geloven nog steeds dat de Federal Reserve in de tweede helft van 2024 het monetair beleid zou kunnen versoepelen, terwijl de consumentenverwachtingen voor inflatie zijn gedaald, wat de hoop op een verder herstel voedt. (Bron: Reuters)

12 december: CPI data valt hoger uit dan verwacht.

In november vertraagde de inflatie in de VS tot 3,1% op jaarbasis, waarbij de consumentenprijsindex met 0,1% steeg. Exclusief volatiele voedsel- en energieprijzen steeg de kern-CPI met 0,3% op maandbasis en 4% op jaarbasis, in lijn met verwachtingen. De daling van energieprijzen, met name benzine, droeg bij aan het in toom houden van de inflatie. Deze cijfers, hoewel nog steeds boven het Fed-doel van 2%, tonen voortdurende vooruitgang aan. Beleggers wachten af op signalen van de Fed tijdens de huidige tweedaagse beleidsvergadering, waarvan wordt verwacht dat er geen renteverandering zal zijn, maar toekomstige beleidsrichtlijnen zullen wel de markten beïnvloeden. (Bron: CNBC)

13 december: Belangrijke stap vooruit: FASB publiceert eerste boekhoudstandaard voor crypto activa.

De FASB (Financial Accounting Standards Board) heeft op 13 december 2023 haar eerste boekhoud- en rapportagestandaard voor crypto-activa uitgegeven. De regels, die van kracht worden voor boekjaren die beginnen na 15 december 2024, vereisen dat crypto-activa die aan zes criteria voldoen, tegen reële waarde worden gemeten, met veranderingen in reële waarde die worden erkend in het nettoresultaat. Bedrijven moeten ook gedetailleerde openbaarmakingen verstrekken over hun crypto-activa, inclusief holdings, contractuele beperkingen en veranderingen gedurende de verslagperiode. Deze stap wordt positief ontvangen door de crypto-sector, hoewel het slechts een eerste stap is, en het komt negen maanden nadat de FASB de standaard voorstelde als reactie op lobbyen vanuit de crypto-markt. De regels richten zich op tokens die ongeveer 75% van de marktkapitalisatie vertegenwoordigen. (Bron: Reuters)

13 december: Federal Reserve kondigt einde van renteverhogingen aan en hint op mogelijke verlagingen in 2024.

De Federal Reserve handhaafde de rentetarieven en geeft aan dat het historische aanscherpingsbeleid waarschijnlijk voorbij is. Voorzitter Jerome Powell meldde dat de verwachting van verdere renteverhogingen niet langer de basis is en dat er discussies zijn over renteverlagingen. Een duidelijke verschuiving in het vooruitzicht toont 17 van de 19 Fed-beleidsmakers die tegen het einde van 2024 lagere tarieven verwachten. Powell benadrukte dat de Fed nu op het punt staat waar “beide mandaten belangrijk zijn”, rekening houdend met het risico van een te snelle vertraging van de economie. De Fed lijkt een “soft landing” na te streven, met inflatie die in 2024 naar het 2% -doel terugkeert in een vertragende economie. Amerikaanse aandelen stegen na de aankondiging, de dollar daalde en de rentetarieven daalden. De markt interpreteert het als het begin van een versoepelingscyclus van de Fed. (Bron: Reuters)

13 december: Dow Jones Industrial Average bereikt hoogste prijs ooit.

De Amerikaanse markten zijn gestegen na de beslissing van de Federal Reserve om de rentetarieven stabiel te houden en drie renteverlagingen in 2024 aan te kondigen. De Dow bereikte een recordhoogte en sloot op 37.090,24, een stijging van 1,4%, terwijl de S&P 500 en Nasdaq beide met 1,4% omhoog gingen. De toezegging van de Federal Reserve voor een “zachte landing” en een renteverlaging van 75 basispunten in 2024 werd positief ontvangen, waardoor de winst van de Dow dit jaar op 11,9% kwam. De CNN Business Fear & Greed Index veranderde van “fear” naar “greed” -territorium. De rendementen op staatsobligaties daalde en de olieprijzen stegen ook. (Bron: CNN)

13 December: DWS, Flow Traders en Galaxy vormen een bedrijf om een ​​euro stablecoin uit te geven.

DWS, Galaxy en Flow Traders bundelen krachten voor AllUnity, een bedrijf dat binnen 12 tot 18 maanden een euro stablecoin wil lanceren. Het doel is de tokeneconomie te stimuleren en de adoptie van digitale activa te versnellen. De stablecoin, genaamd EUR CoinVertible, zal fysiek gedekt worden door euro’s en in euro gedenomineerde liquide activa, zoals Duitse staatsobligaties. AllUnity streeft naar een toonaangevende positie als gereguleerde aanbieder van stablecoins in euro. De lancering is afhankelijk van goedkeuring van BaFin en mededingingsautoriteiten. Alexander Höptner, voormalig CEO van Bitmex, wordt CEO van AllUnity. (Bron: Bloomberg)

21 december: GDP data valt lager uit dan verwacht.

In het derde kwartaal versnelde de economische groei in de Verenigde Staten, bevestigd door de overheid. Het Bruto Binnenlands Product (BBP) steeg met een herziene snelheid van 4,9%, lager dan de oorspronkelijk gemelde 5,2%, vooral door neerwaartse bijstellingen in consumentenbestedingen en voorraadinvesteringen. Consumentenbestedingen, een cruciale factor in de Amerikaanse economie, werden herzien naar 3,1%, onder de eerdere schatting van 3,6%. Inflatie, gemeten via de prijsindex voor persoonlijke consumptie (PCE), bleek minder uitgesproken dan eerst gemeld. Deze ontwikkelingen schetsen een genuanceerd beeld van de Amerikaanse economie, met enige matiging in belangrijke bijdragers aan de BBP-groei. (Bron: Reuters)

22 december: Core PCE index valt lager uit dan verwacht.

In november daalde de Amerikaanse inflatie voor het eerst in meer dan 3,5 jaar, waardoor de jaarlijkse stijging onder de 3% kwam. Dit versterkte de verwachtingen van een renteverlaging door de Federal Reserve in maart en verbeterde het consumentenvertrouwen. De economie toont veerkracht, gesteund door een sterke arbeidsmarkt. President Biden benadrukte de inspanningen om supply chain-problemen aan te pakken. Hogere lonen ondersteunen consumentenbestedingen. De Amerikaanse economie lijkt momentum te winnen, met geschatte GDP-groei tussen 1,1% en 2,8% voor het vierde kwartaal. (Bron: Reuters)

29 December: Blackrock benoemd JP Morgan Securities en Jane Street Capital als geautoriseerde partner voor hun spot Bitcoin ETF.

Fidelity, WisdomTree, BlackRock en Valkyrie selecteren Jane Street Capital samen met JP Morgan Securities als “geautoriseerde deelnemer” voor hun voorgestelde Bitcoin ETF’s. Deze keuze wordt gezien als een belangrijke stap, vooral voor BlackRock, dat als eerste lijkt te voldoen aan SEC-vereisten. In de aanvragen kondigt Invesco aan de eerste zes maanden geen vergoeding te heffen, terwijl Fidelity de laagste vergoeding van 0,39% presenteert. Deze ontwikkelingen weerspiegelen de groeiende verwachtingen rondom de goedkeuring van directe Bitcoin ETF’s, met de SEC die uiterlijk 10 januari moet beslissen over belangrijke Bitcoin spot ETF aanvragen. (Bron: Bloomberg).

Opmerkelijk hieraan is dat Jamie Dimon, CEO van JP Morgan op 6 december in een meeting op Capitol Hill aankondigde dat volgens hem Bitcoin alleen gebruikt werd door criminelen en dat wanneer hij de overheid was, hij Bitcoin zou sluiten. En nu aan het einde van de maand blijkt JP Morgan geautoriseerde partner te worden van het Bitcoin ETF van Blackrock.

Conclusie

Op de financiële markten waren enkele opmerkelijke ontwikkelingen. Bitcoin bereikte een nieuw hoogtepunt van meer dan $44.000, gestimuleerd door optimisme over de goedkeuring van een Bitcoin. Société Générale lanceerde een eigen euro-stablecoin, EUR CoinVertible, terwijl kritiek op crypto werd geuit door JPMorgan CEO Jamie Dimon. De Federal Reserve kondigde het einde van renteverhogingen aan en hintte op mogelijke verlagingen in 2024, wat leidde tot positieve reacties op de markt. De Dow Jones Industrial Average bereikte een recordhoogte, en er werden stappen gezet richting regulering met de publicatie van boekhoudstandaarden voor crypto-activa. Opvallend was de keuze van JP Morgan Securities als geautoriseerde partner voor BlackRock’s Bitcoin ETF, ondanks Dimon’s eerdere kritiek op Bitcoin. Deze gebeurtenissen illustreren de dynamiek van de markt in de maand december en de veranderende houding ten opzichte van crypto en regulering.

Niels_Kaptein_Over_Ons_Callisto_Capital
Niels Kaptein Fund Manager

Altijd op de hoogte blijven van de financiële ontwikkelingen?

Meld u hieronder aan voor de nieuwsbrief

Meld u aan
Maak kennis
callisto-capital-background-dashboard

Start vandaag

Meld je aan voor de nieuwsbrief